18 U.S.C. 2257 Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji Oświadczenie o zgodności

Wszystkie przedstawienia wizualne rzeczywistych ludzi zaangażowanych w rzeczywiste zachowania o wyraźnie seksualnym charakterze prezentowane na tej stronie internetowej są wizualnymi przedstawieniami osób, które w momencie tworzenia tych przedstawień wizualnych miały co najmniej 18 lat.

Wszystkie inne wyobrażenia wizualne wyświetlane na tej stronie są zwolnione z wymogu prowadzenia rejestrów 18 U.S.C. Sekcja 2257 (a) (c) i 28 C.F.R. Część 75, ponieważ wspomniane wyobrażenia wizualne zostały wykonane, wyprodukowane, wytworzone, opublikowane, powielone, odtworzone lub wydane ponownie przed lipcem 3, 1995, sprawa zawiera tylko wizualne wyobrażenia symulowane zachowania o wyraźnie seksualnym charakterze, lub sprawa zawiera nagość nieseksualną. Właściciele i operatorzy tej strony nie zawsze są „Głównymi producentami” (jako że termin ten jest zdefiniowany w 18 U.S.C. Sekcja 2257 i / lub 28 C.F.R. 75.1 i następne) żadnej z wizualnych treści zawartych na tej stronie.