DMCA – Digitale Millennium Auteurswet

Wank Games (“Company”) heeft het volgende algemene beleid ten aanzien van inbreuk op het auteursrecht aangenomen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act. Het adres van de aangewezen agent voor het ontvangen van een melding van een vermeende inbreuk (“aangewezen agent”) staat vermeld aan het einde van dit beleid.

Procedure voor het melden van een inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat materiaal of inhoud die op de websites of diensten van het bedrijf staat of toegankelijk is, inbreuk maakt op het auteursrecht, stuur dan een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht met de volgende informatie naar de hieronder vermelde aangewezen agent:

  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht dat zou zijn geschonden;
  • Identificatie van werken of materialen waarop inbreuk wordt gemaakt;
  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is, met inbegrip van informatie over de locatie van het inbreukmakende materiaal dat de eigenaar van het auteursrecht probeert te laten verwijderen, met voldoende details zodat het bedrijf in staat is om het bestaan ervan te vinden en te verifiëren;
  • Contactinformatie over de kennisgever met inbegrip van adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
  • Een verklaring dat de kennisgever te goeder trouw gelooft dat het materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
  • Een verklaring op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is en dat de aanmeldende partij bevoegd is de klacht namens de auteursrechthebbende in te dienen.

Neem contact op met de aangewezen agent voor het ontvangen van een melding van een vermeende inbreuk voor het bedrijf via dmca@wankgames.com.